www.lib.ugent.be
HOMEPAGE   HISTORIEK   RESTAURATIE   BEELD   ARCHIEF   CONTACT   EN  

OMTRENT DE BOEKENTOREN
IN DE BOEKENTOREN
    - KORTE PANIEK EN SNELLE INTERVENTIE
    - DE GEDENKPLAAT VAN DANIEL VAROUJEAN
    - DE DWERG VAN MAEN FLORIN
    - COLORSCAPE 51°21'17" LN +03°21'45"L
    - STUDEREN

ARCHIEF > IN DE BOEKENTOREN

DE GEDENKPLAAT VAN DANIEL VAROUJEAN

Aan de bruikleenbalie van de Boekentoren hangt een gedenkplaat voor de Armeense dichter Daniel Varoujean.
Maar hoe komt die daar? 
  
Daniel Varoujean (1884-1915) pseudoniem van Daniel Tcheboukkiarian, werd geboren in West Armenië, in het dorp Bergynik, nabij Sebaste. Tijdens het Turks bloedbad van 1896 werd zijn vader gevangen genomen en om de Turkse slachtingen te ontlopen, verhuisde zijn familie naar Istanbul. Zijn leraars stuurden hem naar Venetië bij de Gebroeders Mchitarjan. Varoujan was een briljant student en de  gebroeders Mchitarjan stuurden hem naar de Gentse Universiteit, waar hij letterkunde studeerde en er in 1908 een academische titel in de sociologie en literatuur behaalde. In 1909 keerde hij terug naar zijn dorp als onderwijzer en later werd hij directeur van een Armeense school in Istanbul. In 1914 stichtte hij samen met andere Armeense dichters een letterkundige kring en in datzelfde jaar zag ook het "Mehian"-tijdschrift (1914) het licht.

Daniel Varoujean had zichzelf gevestigd als de machtigste stem in de Armeense poëzie sinds de mystieke Krikor Narekatsi (11-de eeuw) en blijft het symbool van deze tijd. Hij schrijft passioneel gebruikt een zeer verfijnde taal.
  

Varoujan stierf op 31-jarige leeftijd in 1915 tijdens de Turkse genocide, als martelaar voor zijn godsdienst.